19 декабря 2010

Олег Гуцуляк, Володимир Єшкілєв: Золотий міст (російська діаспора і духовне відродження України)

В Україні, що розташована в центрі Європи, на могутньому фундаменті живих і вмерлих культур трьох тисячоліть зустрілися і застигли у неповторній єдності духовні хвилі європейського Заходу і великого Сходу.

І в цьому є глибинний, долевказуючий сенс, бо досвід розвитку людства наводить на думку, що цивілізації, замкнені в собі, відчуджені від сусідів географічними, релігійними чи духовними перешкодами, приречені на застій та деградаці.. Культурні прориви в будущину відбуваються там, де різні культури і типи мислення, на яких вони базуються, входять у безпосередній синтез, створюють сплав нової цивілізації. Як приклад можна навести історичний шлях арабо-кастильської Іспанії, середньовічної України або новітньої європеїзованої Японії. Процеси ці стихійні і некеровані; органічна пластика духовної взаємодії непомітна для сучасника - спостерігача, а наслідки - хоча не завжди передбачувані - все одно спрямовані на добро та прогрес мудрим плином історії. Історії, яка знає й приклади волюнтаристського впливу. Коли соціальні алхіміки - експерементатори спробували створити небачену псевдоінтернаціональну культуру, вивести її планово, як виводять нову породу свиней, у ретортах цього експерименту з'явилися цілі покоління люмпенів - маргіналів, без роду, без нації, споживачів поп-культури дешевого кічу.

І тоді, коли здавалося вже, що мутаціям бездуховності нема альтернативи, політичний поштовх перебудови поклав початок зворотному процесові. Базуючись на вищих цінностях людини, цей процес зупинив деградацію. Тільки тепер відходять у минуле регламентовані взаємини національних культур. Знову на перехрестях їх духовних впливів розпочинається робота - непомітна й повільна, але внаслідок її виникає плодючий шар справжнього духовного синтезу.


Перші паростки на цьому шляху зійшли у сфері мистецтва. Саме воно має найбільшу здатність для віддзеркалення духовних зародків майбтнього. Тим більше, що світове мистецтво ХХ ст. розробило не тільки універсальний культурний код, але й універсальну естетику взаєморозуміння, в якій елементи національної ультури виступають як несуча конструкція загальнолюдських символів та цінностей.

З цієї точки зору іншомовні літератури в Україні, і в першу чергу російська, стають в умовах відродження домінуючої культури ареалом нового духовного синтезу.

Синтез цей буде, гадаємо, будуватися на трьох традиціях - місцевої мистецької свідомості, європейського цивілізаторського духу і російської мови. Він вже відбуається на більш віддалених від Росії острівцяї російської культурної діаспори. Найяскравіші його приклади - В. Набоков, Й. Бродський, Л. Лосєв, що поєднали неповторність російського Слова і надбання англомовних культур Північної Америки.

Такому синтезу в минулі десятиліття заважало двозначне становище російської мови на українському культурному континенті. Офіціозність вживання і наступ масової культури перетворили російське слово в Україні у спотворений газетний суржик - своєрідний "бейсік рашн" для тубільців.

Повернення російської мови в органічні для неї рамки - перетворення її в мову національної свідомості росіян, які живуть в Україні, - це перший крок становлення острівця російської культури, "ближньої" російської діаспори. Можливо, на таких острівцях, відділених географічно, але не духовно від "континенту" Росії, зароджуються у сьогоденні елементи цілого.

Кожна сучасна література поєднує в собі дві течії - формально національну і формально космополітичну. Але сутність національної літератури залишається єдиною. Бо єдиним є тип мислення, століттями і на століття фіксований , стверджений у мові. Так і російська ліература - як "континентальна", так і "острівна", - є за своєю суттю внутрішньою сутністю літературою російською.

Разом з тим (і тут вступає в дію зв'язок іншого роду) "острівна" література тяжіє до духовного життя того народу, в середовище якого вона інтегрована. Вона вбирає в себе, виводячи на висоти Слова, культурну атмосферу оточуючої цивілізації. І в новому Слові народжуються від стародавнього джерела таємничі іпостасі духу.

Таким чином, цей острівець стане місцем духовного прориву і взаємозбагачення двох культур, доповнить багатонаціональну українську культуру своєрідністю нової традиції, стане одним із "золотих мостів", які сучасність перекинула між народами світу для того, щоб нашим народам в єдності і неповторній своєрідності кожного йти в будущину.

Взаємодія духа української, російської та інших, в Україні - Святій Русі сущих, культур створить знаки нової цінності, які будуть адекватні новим реаліям, живому буттю соціуму. Для їх встановлення потрібен період позитивного підтвердження, коли у ментальній сфері відбувається наповнення знаків ціннісним змістом. Період повинен тривати 5 - 10 років і вимагає поступу в розвитку соціуму.

(Виголошено О. Гуцуляком на всеукраїнській науково - практичній конференції "Літературознавство, "Просвіта" і духовний ідеал українця" в Кривому Розі, 1994 рік)

Комментариев нет:

"... Надо обновить идею эллинизма, так как мы пользуемся ложными общими данными... Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго...Мы образуем тогда новую греческую академию... Мы будем там учителями друг друга... Будем работать и услаждать друг другу жизнь и только таким образом мы сможем создать общество... Разве мы не в силах создать новую форму Академии?.. Надо окутать музыку духом Средиземного моря, а также и наши вкусы, наши желания..." (Фридрих Ницше; цит. за: Галеви Д. "Жизнь Фридриха Ницше", Рига, 1991, с.57-58, 65, 71-72, 228).

Ярлыки

"Слово о полку" (1) Азия (10) Албания (1) албанцы (1) алхимия (2) анархизм (1) Анатолия (5) антикапитализм (1) антирашизм (1) антисоветизм (1) античность (4) Античный мир (10) антропософия (2) арии (4) арийцы (1) аристократизм (1) архетипы (5) Атлантида (5) афоризмы (1) Африка (1) Балканы (5) Балтика (2) Балты (2) бахаи (1) Ближний Восток (6) Болгария (1) Бонапартизм (3) Британия (1) Буддизм (5) булгары (1) былины (1) Ваал (1) варварство (2) варяги (3) Венгрия (1) Византия (1) Власть (1) Гайдамаки (2) Галисия (1) Галиция (6) Галич (3) Галичина (13) Гендер (2) Генеалогия (9) Генон (1) геокультура (5) геополитика (10) германцы (2) герои (1) Гильгамеш (1) гностицизм (1) Готы (16) Грааль (1) Греция (2) Грузия (1) гунны (1) Гуцулы (8) Гуцуляк (12) Даосизм (1) демократия (1) детофобия (1) диаспора (1) Дионис (1) доклады (2) Древний Египет (3) Дугин (2) духовность (2) Евразийство (24) Евразия (3) евреи (1) Европа (1) Ефремов (2) женщины (1) зло (1) знаки (2) Иван Франко (2) Индия (6) индо-европейцы (7) индуизм (3) инициация (3) Интервью (10) интертрад (1) Ислам (3) историософия (2) исторический материализм (1) история (4) иудаизм (1) йезиды (1) Кавказ (6) казаки (3) капитализм (4) Карпати (2) Карпаты (11) Карфаген (2) католичество (1) Кельты (11) Киев (1) Киевская Русь (25) Китай (2) классы (2) книга (3) книги (2) козаки (2) Козацтво (4) Коліївщина (1) коммунизм (2) конспирология (2) конференции (1) Конфуцианство (1) Корея (1) Косово (1) крестоносцы (1) Криптополитика (7) Культура (58) Латинская Америка (1) Левое движение (4) левые (1) Леся Украинка (1) Лингвистика (16) Литература (21) личности (18) манифесты (2) марксизм (1) масоны (1) менталитет (2) ментальность (2) метафизика (2) Мифология (66) Монархизм (8) мораль (1) Мория (1) Москва (1) музыка (5) Налимов (1) наркотики (1) наука (1) Национализм (20) нация (5) неосарматизм (1) Неоязычество (7) Ницше (4) Ницще (1) Новости (6) Новые правые (26) норманны (1) Общество (23) Оккультизм (4) Олег Гуцуляк (8) Орден (3) Ордены (1) осетины (2) Осетыны (2) отзывы (1) патриотизм (1) пикты (1) писанка (1) письмо (2) плейкаст (1) Плейкасты (1) Подолье (1) Поезія (3) Полесье (1) политика (44) Политика (1) постмодернизм (1) потмодернизм (1) поэзия (1) презентации (1) примордиализм (6) Примордиальная Философия (19) прометеизм (1) пророчество (1) психология (1) Революция (20) Религия (13) Республиканство (1) Рецензии (4) рим (4) родовод (1) Росія (2) Россия (24) Русь (7) рыцарств (1) Рыцарство (5) Сарматы (11) сатанизм (2) свобода (1) семантика (2) Сербия (1) символы (2) скифы (8) славяне (45) События (1) социализм (2) социальная философия (1) социология (5) Спарта (1) Средиземноморье (2) СССР (1) Сталин (1) сталинизм (1) статьи (3) стихи (2) Султанов (2) суфизм (1) США (1) Танцы (3) Творчество (6) Тибет (1) Тойнби (1) топонимия (1) традиционализм (7) традиция (6) Триполье (1) Тюрки (6) убийство (1) Угро-финны (4) Угры (1) Укаина (1) Украина (83) Україна (4) утопия (1) фантастика (12) фашизм (1) Филология (11) Философия (46) филосфия (1) ФКК (1) Франция (1) футурология (7) Хайдеггер (2) Христианство (20) царственность (4) царство (1) Цивилизация (58) цитаты (1) человек (5) человечество (2) ченнелинг (1) черкесы (1) Шамбала (1) Шевченко (1) шовинизм (2) Шотландия (1) шумеры (1) эзотерика (8) экономика (1) элита (2) Эпиграфы (1) эпос (4) эстетика (1) этнология (37) этруски (1) язык (1) языки (2) язычество (3) Япония (1)

Гильдии

Гильдия авторов и правообладателей
Официальный сайт и торговая площадка компании ООО НПО "Солярис-Сервис" для реализации и распространения е-товаров.
http://e-galo.ru/