10 ноября 2010

Олег Гуцуляк: "Погибоша аки обре ..."

Про таємниче плем’я аварів, відомих на Русі під іменем обри, нам відомо з численних історичних романів та повістей. Вони були ядром великого військово-політичного союзу кочових племен тюркського походження.

У VI ст. обри прийшли з Азії на землі сучасної України та на середньому Дунаї  (тодішня візантійська провінція Паннонія, теперішня Угорщина) створили свою державу – Аварський каганат. Вони підкорили все Північне Причорномор’я, Півдненну Україну, витіснили тюркомовних булгар на Волгу, в Італію та Балкани, аланів– на Кавказ і слов’янські племена обклали даниною. Авари вели переможні війни з франкським та лaнгобардським королівствами, Візантією та антами. В кінці VIII ст. обри були розбиті військами Карла Великого, а в кінці IX ст. – угорцями, після чого вони не згадуються у хроніках. Як свідчить візантийський імператор Константин Багрянородний, у 805 році хорвати повстали проти авар та перетворили їх на своїх рабів.
Руський літописець відзначив: быша бо объре телом велици и умом горди, и Богъ потреби я, и помроша вси, и не остася ни един обърин. И есть притъча в Руси и до сего дне: погибоша, аки обре, их же несть племени ни наследка”. Європейські перекази розповідають, що могутнє войовниче плем’я авар виродилося у безпринципових купців, що почали розпродувати у рабство навіть своїх співплемінників. Безумовно, авари були асимільвані пізнішими мігрантами – угорцями та слов’янами.

Характерною ознакою правління обрів (авар) було те, що вони зуміли створити своєрідну систему клієнтних відносин з місцевими землеробськими народами. Самі вони не займалися землеробством, це був обов’язок слов’ян, їм же віддавалися на випас і стада обрів. При цьому частина худоби з випасаючого стада передавалася сім’ям слов’ян в обмін на муку, продукти землеробства, знаряддя праці тощо. Це дало змогу перетворитися аварам у “націю гендлярів”. Аналогічне явище мало місце в Руанді: землероби — бхуту (хуту) і кочівники – тутсі (в Уганді – хіма та іру).

Але про етномовне походження обрів (авар) сучасній науці моло відомо. Проте, як на наш погляд, обрів знав ще географ Птолемей, зафіксувавши їх під іменем “абхіри” у дельті Інду. Пізніші індійські тексти розташовують абхірів у Гуджараті та на західному побережжі Індії, в Конконі. Абхіри, начебто, спершу мешкали у якійсь “пустелі”, але звідти їх відтіснили вороги на південь – в Індостан. Етнонім “абхіри” індуси витлумачили як “гопа” – “пастух”. Пізніші дослідники виводили абхірів із землі Абірван, що між Гератом та Кандагаром  (Афганістан), звідки вони кочували до південного Азербайджану (ІІ ст. до хр.е.). У ІІІ ст. до хр.е. абхіри завдали ніщівної поразки індійській імперії Ашоки Маур’я. До VI ст. в центрі Індії існувала їхня власна держава республіканського типу. З давніми абхірами споріднені теперішні народи Індійського субконтиненту врішні, андхаки та ахіри (ахірвати), мова яких близька західному діалектові мови хінді – браджу.

“Манавад хірмашастра” повідомляє, що абхір – це той, хто народився від шлюбу брахмана (жерця) з дочкою угри (угра – син кшатрія та шудріянки). Таке ставлення індусів до абхірів цілком закономірне, бо вони були як войовничим етносом, так і мали дотик до священного заняття — розводили  рогату худобу (переважно зебу). Божеством абхірів був косатий бог Крішна, якого немовлям усиновив пастух-абхір Нанда з дружиною Яшодою.

У V ст. абхіри вступили у нову етногенетичну фазу: стали ядром кочової орди Великого Євразійського степу, як до них цим ядром були гунни (сюнну), а після — монголи. Основну ударну силу орди абхірів (обрів) складали жуань-жуані, а з VI ст. — тюркюти (аналогічно пізніше ударною силою монгольського союзу були тюрки-татари). Сучасна кавказька народність аварці тільки зберегла за собою ім’я прадавнього державного утворення.

Частина аварського союзу племен кавказького походження повернулася до Північного Кавказу, очолили союз дагестанських племен і вели успішні війни з Іраном та Візантією у Закавказзі. В дельті Волги колишні союзники абхірів тюркюти утворили власну державу – Хазарський каганат. У авар (абхірів) не вистачило мудрості царських скіфів, щоб повернути собі колишніх рабів…

Але на Кавказі були рідні могили лише дагестанців. Абхіри ж свої втратили, - і втратили самоідентифікацію. Тому й досі говорять про тих, хто зневажив традиції предків: “погибоша, аки обри”…

Комментариев нет:

"... Надо обновить идею эллинизма, так как мы пользуемся ложными общими данными... Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго...Мы образуем тогда новую греческую академию... Мы будем там учителями друг друга... Будем работать и услаждать друг другу жизнь и только таким образом мы сможем создать общество... Разве мы не в силах создать новую форму Академии?.. Надо окутать музыку духом Средиземного моря, а также и наши вкусы, наши желания..." (Фридрих Ницше; цит. за: Галеви Д. "Жизнь Фридриха Ницше", Рига, 1991, с.57-58, 65, 71-72, 228).

Ярлыки

"Слово о полку" (1) Азия (10) Албания (1) албанцы (1) алхимия (2) анархизм (1) Анатолия (5) антикапитализм (1) антирашизм (1) антисоветизм (1) античность (4) Античный мир (10) антропософия (2) арии (4) арийцы (1) аристократизм (1) архетипы (5) Атлантида (5) афоризмы (1) Африка (1) Балканы (5) Балтика (2) Балты (2) бахаи (1) Ближний Восток (6) Болгария (1) Бонапартизм (3) Британия (1) Буддизм (5) булгары (1) былины (1) Ваал (1) варварство (2) варяги (3) Венгрия (1) Византия (1) Власть (1) Гайдамаки (2) Галисия (1) Галиция (6) Галич (3) Галичина (13) Гендер (2) Генеалогия (9) Генон (1) геокультура (5) геополитика (10) германцы (2) герои (1) Гильгамеш (1) гностицизм (1) Готы (16) Грааль (1) Греция (2) Грузия (1) гунны (1) Гуцулы (8) Гуцуляк (12) Даосизм (1) демократия (1) детофобия (1) диаспора (1) Дионис (1) доклады (2) Древний Египет (3) Дугин (2) духовность (2) Евразийство (24) Евразия (3) евреи (1) Европа (1) Ефремов (2) женщины (1) зло (1) знаки (2) Иван Франко (2) Индия (6) индо-европейцы (7) индуизм (3) инициация (3) Интервью (10) интертрад (1) Ислам (3) историософия (2) исторический материализм (1) история (4) иудаизм (1) йезиды (1) Кавказ (6) казаки (3) капитализм (4) Карпати (2) Карпаты (11) Карфаген (2) католичество (1) Кельты (11) Киев (1) Киевская Русь (25) Китай (2) классы (2) книга (3) книги (2) козаки (2) Козацтво (4) Коліївщина (1) коммунизм (2) конспирология (2) конференции (1) Конфуцианство (1) Корея (1) Косово (1) крестоносцы (1) Криптополитика (7) Культура (58) Латинская Америка (1) Левое движение (4) левые (1) Леся Украинка (1) Лингвистика (16) Литература (21) личности (18) манифесты (2) марксизм (1) масоны (1) менталитет (2) ментальность (2) метафизика (2) Мифология (66) Монархизм (8) мораль (1) Мория (1) Москва (1) музыка (5) Налимов (1) наркотики (1) наука (1) Национализм (20) нация (5) неосарматизм (1) Неоязычество (7) Ницше (4) Ницще (1) Новости (6) Новые правые (26) норманны (1) Общество (23) Оккультизм (4) Олег Гуцуляк (8) Орден (3) Ордены (1) осетины (2) Осетыны (2) отзывы (1) патриотизм (1) пикты (1) писанка (1) письмо (2) плейкаст (1) Плейкасты (1) Подолье (1) Поезія (3) Полесье (1) политика (44) Политика (1) постмодернизм (1) потмодернизм (1) поэзия (1) презентации (1) примордиализм (6) Примордиальная Философия (19) прометеизм (1) пророчество (1) психология (1) Революция (20) Религия (13) Республиканство (1) Рецензии (4) рим (4) родовод (1) Росія (2) Россия (24) Русь (7) рыцарств (1) Рыцарство (5) Сарматы (11) сатанизм (2) свобода (1) семантика (2) Сербия (1) символы (2) скифы (8) славяне (45) События (1) социализм (2) социальная философия (1) социология (5) Спарта (1) Средиземноморье (2) СССР (1) Сталин (1) сталинизм (1) статьи (3) стихи (2) Султанов (2) суфизм (1) США (1) Танцы (3) Творчество (6) Тибет (1) Тойнби (1) топонимия (1) традиционализм (7) традиция (6) Триполье (1) Тюрки (6) убийство (1) Угро-финны (4) Угры (1) Укаина (1) Украина (83) Україна (4) утопия (1) фантастика (12) фашизм (1) Филология (11) Философия (46) филосфия (1) ФКК (1) Франция (1) футурология (7) Хайдеггер (2) Христианство (20) царственность (4) царство (1) Цивилизация (58) цитаты (1) человек (5) человечество (2) ченнелинг (1) черкесы (1) Шамбала (1) Шевченко (1) шовинизм (2) Шотландия (1) шумеры (1) эзотерика (8) экономика (1) элита (2) Эпиграфы (1) эпос (4) эстетика (1) этнология (37) этруски (1) язык (1) языки (2) язычество (3) Япония (1)

Гильдии

Гильдия авторов и правообладателей
Официальный сайт и торговая площадка компании ООО НПО "Солярис-Сервис" для реализации и распространения е-товаров.
http://e-galo.ru/