06 марта 2011

Олег Гуцуляк: Деякі "темні" місця "Слова о полку Ігоревім"

Подаємо свої тлумачення деяких "темних" місць поеми, виходячи з концепції, що мова "Слова…" - це давньоукраїнська книжна мова ХІІ ст., в якій наявні такі шари: старослов'янський, давньоукраїнський (розмовна мова ХІІ ст.), давньоукраїнський місцевий (давньогалицький) діалект та іншомовний (1).


1. КАНИНА - це не власна назва ріки або прикметник "каїнина" (2), а іншомовне слово грецького походження : kanna "очерет". Наявність на теренах Балкан гідроніму Канина зумовлене походженням з болгарського "канна" - "гулко прозвучати", що семантично походить з вищенаведеного грецького слова, так і латинського canna "очеретина", "труба" (3).

2. ШЕЛОМЯНЬ - це теперішня гора Солом'янка (4), найвища територія Києва, у районі Солом'янської площі. У світогляді русичів слово "шеломянь" асоціювало у собі факти трьох культур: 1) угорською мовою (solyom) "сокіл" (5) українського слова "сокіл" - "гора" (6); 2) давньогерманське helm "шолом" (7); з якого походять південнослов'янські : хорв. sljeme "вершина гори, пагорб", словен. sleme "гірський хребет", чеськ. sleme "гребінь гори", македон. слеме "гребінь гори" (8); 3) біблійне давньоєврейське shlm "стан цілісності, здоров'я, миру" (Ісайя 9:1-3; Міхей 5:1-4) та означення місця їх культу - Ієрусалим (Uru-Salim) (Бут. 14:18; Пс. 96:3) (9).

3. ВЕРЕЖЕНИЙ (меч) - це не "поганьблений" (10), "пощерблений" (11) чи "покинутий" (12) меч, а "магічний".
В олонецькому діалекті давньоукраїнської мови (асимільований російською) засвідчено слово верги "чари, злодійство, зарубки, мітки" (13), що потрапило у фіннську мову як verha "жертва". У давнину побутувала віра у магічну силу письмен та знаків (рун). Були мудреці, які тлумачили руни, тобто знали, який саме знак (клеймо) слід поставити на мечі, щоб він був міцним та надійним у бою тощо. На Русі такими тлумачами - "толковинами" вважалися тиверці Подністров'я, етнонім яких ми виводимо з давньогерман. * taufr "червона фарба", "магічна сила написаного заклинання" (висічені письмена - руни затиралися червоною фарбою) > давньосаксон. tover "чародійство" (14). На місці розселення тиверців пізніші джерела фіксують топонім Вережане (15), де, можливо, виготовлялися ці магічні - "вережені" мечі (пор.: молдав. вражэ "чародійство", врэжи "чародіяти", від латин. variego "розцвічувати, розфарбовувати").

4. АМІНЬ - означає не тільки "кінець (поеми)", але, як свідчить джерело (16) і побажання "дай боже" (застільне): "Князю - слава, а дружині - амінь".
ПРИМІТКИ.
1. Яременко В. Якою мовою розмовляли київські князі // Наука і суспільство. - 1992. - №2. - С.17.
2. Пушик С. Луни. - К.: Рад.письменник, 1988. - С.151.
3. Етимологічний словник української мови. - К.: Наук.думка, 1985.-Т.2.-С.361.
4. Осипчук В. Чи воскресне триєдність?: До питання про відновлення первісної назви Батиєвої гори в Києві // Соціалістична культура. - 1990. - №8. - С.28.
5. Гуцуляк О. Склавіни // Четвер. - Ів.-Фр., 1991. - №2. - С.90.
6. Марусенко Т.А. Названия рельефов в говорах Хмельницкой области УССР // Карпатская диалектология и ономастика. - М.: Наука, 1978. - С.294.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. - М.: Прогресс, 1987. - Т.4. - С.424-425; Миронова Г.М. Шолом, шишак, ківер // Культура слова: Вип.33. - К.: Наук.думка, 1987. - С.33.
8. Куркина Л.В. Названия горного рельефа// Этимология. 1977. - М.: Наука, 1979. - С. 49.
9. Никольский Н.Н. Этюды по истории финикийской общины и земледельческих культов. - Минск: Госиздат БССР, 1948. - С.22, 195.
10. Слово про Ігорів похід: Переклади. - К.: Дніпро, 1982. - С.27.
11. Слово про Ігорів похід: Переклади. - К.: Дніпро, 1982. - С.95.
12. Пушик С. Луни. - К.: Рад.письменник, 1988. - С.160.
13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. - М.: Прогресс, 1987. - Т.4. - С.294.
14. Гуцуляк О. "…Иже суть толковины" // Світ молоді. - Ів.-Фр., 1991. - 1 лист.
15. Словник староукраїнської мови ХІУ - ХУ ст. - К.: Наук.думка, 1977. - Т.1. - С.165.
16. Лексикон латинський Е. Славинецького. - К.:Наук.думка, 1973. - С.80.

Комментариев нет:

"... Надо обновить идею эллинизма, так как мы пользуемся ложными общими данными... Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго...Мы образуем тогда новую греческую академию... Мы будем там учителями друг друга... Будем работать и услаждать друг другу жизнь и только таким образом мы сможем создать общество... Разве мы не в силах создать новую форму Академии?.. Надо окутать музыку духом Средиземного моря, а также и наши вкусы, наши желания..." (Фридрих Ницше; цит. за: Галеви Д. "Жизнь Фридриха Ницше", Рига, 1991, с.57-58, 65, 71-72, 228).

Ярлыки

"Слово о полку" (1) Азия (10) Албания (1) албанцы (1) алхимия (2) анархизм (1) Анатолия (5) антикапитализм (1) антирашизм (1) антисоветизм (1) античность (4) Античный мир (10) антропософия (2) арии (4) арийцы (1) аристократизм (1) архетипы (5) Атлантида (5) афоризмы (1) Африка (1) Балканы (5) Балтика (2) Балты (2) бахаи (1) Ближний Восток (6) Болгария (1) Бонапартизм (3) Британия (1) Буддизм (5) булгары (1) былины (1) Ваал (1) варварство (2) варяги (3) Венгрия (1) Византия (1) Власть (1) Гайдамаки (2) Галисия (1) Галиция (6) Галич (3) Галичина (13) Гендер (2) Генеалогия (9) Генон (1) геокультура (5) геополитика (10) германцы (2) герои (1) Гильгамеш (1) гностицизм (1) Готы (16) Грааль (1) Греция (2) Грузия (1) гунны (1) Гуцулы (8) Гуцуляк (12) Даосизм (1) демократия (1) детофобия (1) диаспора (1) Дионис (1) доклады (2) Древний Египет (3) Дугин (2) духовность (2) Евразийство (24) Евразия (3) евреи (1) Европа (1) Ефремов (2) женщины (1) зло (1) знаки (2) Иван Франко (2) Индия (6) индо-европейцы (7) индуизм (3) инициация (3) Интервью (10) интертрад (1) Ислам (3) историософия (2) исторический материализм (1) история (4) иудаизм (1) йезиды (1) Кавказ (6) казаки (3) капитализм (4) Карпати (2) Карпаты (11) Карфаген (2) католичество (1) Кельты (11) Киев (1) Киевская Русь (25) Китай (2) классы (2) книга (3) книги (2) козаки (2) Козацтво (4) Коліївщина (1) коммунизм (2) конспирология (2) конференции (1) Конфуцианство (1) Корея (1) Косово (1) крестоносцы (1) Криптополитика (7) Культура (58) Латинская Америка (1) Левое движение (4) левые (1) Леся Украинка (1) Лингвистика (16) Литература (21) личности (18) манифесты (2) марксизм (1) масоны (1) менталитет (2) ментальность (2) метафизика (2) Мифология (66) Монархизм (8) мораль (1) Мория (1) Москва (1) музыка (5) Налимов (1) наркотики (1) наука (1) Национализм (20) нация (5) неосарматизм (1) Неоязычество (7) Ницше (4) Ницще (1) Новости (6) Новые правые (26) норманны (1) Общество (23) Оккультизм (4) Олег Гуцуляк (8) Орден (3) Ордены (1) осетины (2) Осетыны (2) отзывы (1) патриотизм (1) пикты (1) писанка (1) письмо (2) плейкаст (1) Плейкасты (1) Подолье (1) Поезія (3) Полесье (1) политика (44) Политика (1) постмодернизм (1) потмодернизм (1) поэзия (1) презентации (1) примордиализм (6) Примордиальная Философия (19) прометеизм (1) пророчество (1) психология (1) Революция (20) Религия (13) Республиканство (1) Рецензии (4) рим (4) родовод (1) Росія (2) Россия (24) Русь (7) рыцарств (1) Рыцарство (5) Сарматы (11) сатанизм (2) свобода (1) семантика (2) Сербия (1) символы (2) скифы (8) славяне (45) События (1) социализм (2) социальная философия (1) социология (5) Спарта (1) Средиземноморье (2) СССР (1) Сталин (1) сталинизм (1) статьи (3) стихи (2) Султанов (2) суфизм (1) США (1) Танцы (3) Творчество (6) Тибет (1) Тойнби (1) топонимия (1) традиционализм (7) традиция (6) Триполье (1) Тюрки (6) убийство (1) Угро-финны (4) Угры (1) Укаина (1) Украина (83) Україна (4) утопия (1) фантастика (12) фашизм (1) Филология (11) Философия (46) филосфия (1) ФКК (1) Франция (1) футурология (7) Хайдеггер (2) Христианство (20) царственность (4) царство (1) Цивилизация (58) цитаты (1) человек (5) человечество (2) ченнелинг (1) черкесы (1) Шамбала (1) Шевченко (1) шовинизм (2) Шотландия (1) шумеры (1) эзотерика (8) экономика (1) элита (2) Эпиграфы (1) эпос (4) эстетика (1) этнология (37) этруски (1) язык (1) языки (2) язычество (3) Япония (1)

Гильдии

Гильдия авторов и правообладателей
Официальный сайт и торговая площадка компании ООО НПО "Солярис-Сервис" для реализации и распространения е-товаров.
http://e-galo.ru/