27 сентября 2010

Олег Гуцуляк: Українізація армії та міліції (Чому ліквідували Національну Гвардію?)

Об’єктивні можливості переходу армії та міліції на бік трудової нації, росту у ній національно-патріотичних настроїв та тенденцій полягає, з  одного боку, у співпадінні соціальних інтересів військовослужбовців та свідомої частини офіцерства та генералітету    з інтересами суспільного класу “зацікавлених у виробництві” трудящих (визначення Дмитра Корчинського), тобто “бегетріїв”, а з другого – в протилежності їх інтересів інтересам олігархо-корумпованої верхівки. В багатьох націоналістичних державах спостережено, що значну роль відіграє спільність інтересів військових та нації у боротьбі за визволення від іноземного гніту, за національне відродження та соціальний прогрес.


Досвід доводить, що, які б зусилля не застосовувала правляча мафія плебеїв та реакційне військове командування, їм не вдасться повністю ізолювати особистий склад армії та міліції від впливу народних мас, національно-прогресивних сил. Чим глибше обурення в нації наслідками діяльності олігархії, тим ненадійнішою стає для олігархії армія.

Використання армії та міліції для придушення народних виступів проти корупційно-олігархічної системи – двосічна зброя. Солдати та офіцери мають можливість на практиці спостерігати несумісність функцій, які виконує армія, з інтересами народу. Це змушує їх замислитися, шукати виходу з даного становища на шлях спільного з нацією революційного руху за повалення панування корупціонерів та олігархів.

Однак для того, щоб армія чи її частина стала українізованою, прилучилася до боротьби проти олігархії, поряд з об”єктивними можливостями мусять бути і певні суб’єктивні умови. Перехід збройних сил та міліції на бік  революції – це складний процес, що відбувається не стихійно, а підготовлюється діяльністю національно-патріотичних сил, активною проботою в армії та міліції.

Для забезпечення переходу військ на бік Третьої Національної Революції необхідна наявність у національно свідомої частини армії витримки та чіткого розуміння мети та завдань боротьби народних мас проти визискувачів. Без цього рух в армії не набуде чіткої національно-соціальної перспективи, військовослужбовці хоча й швидко обурюються, але нерідко так само легко відмовляються від своїх вимог через нерозуміння дійсних завдань руху.

Так, наприклад, під час революції 1917 року в Росії більшість військовослужбовців не мала чіткого уявлення про шляхи добуття влади, її утримання та перспективу. Це дозволило комуністам та лівим есерам, що стали до влади, практично звести на ніщо роль органів самоуправління (ради депутатів) та повернути у русло неоімперських пожадань плебейської маси , а потім, в 1957 – 1964 роках добровільно уступити всю владу корупціоністам (т.з. “антипартійна група Молотова-Маленкова-Кагановича-Шепілова” в 1957 році прагнула лише відтягнути це передання влади, як це вдалося раніше вождеві плебейства Сталіну у 1927 – 1938 рр), а ті, у свою чергу, у 90-х роках ХХ ст. поділилися нею з  фінансово-промисловими олігархами.

Для українізації армії та міліції важливе дальше залучення військових до соціально-національної діяльності, головним чином через  житлові комітети та профспілки (через неминучість існування останніх олігархія всіляко віддягує перехід всієї армії на професійну основу), та формування на цій основі одностайності, що  дозволить керувати рухом вцілому, очолити боротьбу прогресивної частини військових та міліції і в певних умовах зробити його надійним чинником у здійсненні пожадань нації.

Розгортаючи активну діяльність із залучення солдат та офіцерів на бік сприяння національним інтересам, патріоти ніколи не вважали таку роботу самоціллю, бо такий підхід може привести до відриву націонал-патріотичного руху в армії від визвольного руху нації вцілому.

Звісно, нас звинуватять у “розкладі” армії та міліції. Але в дійсності розклад у загальнонаціональному розумінні цього слова – це позитивний процес пробудження чинної самосвідомості військовослужбовців, їх політичного прозріння, включення в активну політичну супротивність до визискувачів та їхніх представників у Збройних Силах та міліції.

Армія повинна стати однією з дієвих сил національного патріотизму. Але вона повинна, у свою чергу, піддатися остаточному перетворенню в ході еволюційного процесу з метою визволення з-під впливу панівних кланів та реакційної олігархії . Злам корупційної військової машини та створення Національно-Патріотичних збройних Сил вже розпочався!

(«Голос нації», Львів)

Комментариев нет:

"... Надо обновить идею эллинизма, так как мы пользуемся ложными общими данными... Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго...Мы образуем тогда новую греческую академию... Мы будем там учителями друг друга... Будем работать и услаждать друг другу жизнь и только таким образом мы сможем создать общество... Разве мы не в силах создать новую форму Академии?.. Надо окутать музыку духом Средиземного моря, а также и наши вкусы, наши желания..." (Фридрих Ницше; цит. за: Галеви Д. "Жизнь Фридриха Ницше", Рига, 1991, с.57-58, 65, 71-72, 228).

Ярлыки

"Слово о полку" (1) Азия (10) Албания (1) албанцы (1) алхимия (2) анархизм (1) Анатолия (5) антикапитализм (1) антирашизм (1) антисоветизм (1) античность (4) Античный мир (10) антропософия (2) арии (4) арийцы (1) аристократизм (1) архетипы (5) Атлантида (5) афоризмы (1) Африка (1) Балканы (5) Балтика (2) Балты (2) бахаи (1) Ближний Восток (6) Болгария (1) Бонапартизм (3) Британия (1) Буддизм (5) булгары (1) былины (1) Ваал (1) варварство (2) варяги (3) Венгрия (1) Византия (1) Власть (1) Гайдамаки (2) Галисия (1) Галиция (6) Галич (3) Галичина (13) Гендер (2) Генеалогия (9) Генон (1) геокультура (5) геополитика (10) германцы (2) герои (1) Гильгамеш (1) гностицизм (1) Готы (16) Грааль (1) Греция (2) Грузия (1) гунны (1) Гуцулы (8) Гуцуляк (12) Даосизм (1) демократия (1) детофобия (1) диаспора (1) Дионис (1) доклады (2) Древний Египет (3) Дугин (2) духовность (2) Евразийство (24) Евразия (3) евреи (1) Европа (1) Ефремов (2) женщины (1) зло (1) знаки (2) Иван Франко (2) Индия (6) индо-европейцы (7) индуизм (3) инициация (3) Интервью (10) интертрад (1) Ислам (3) историософия (2) исторический материализм (1) история (4) иудаизм (1) йезиды (1) Кавказ (6) казаки (3) капитализм (4) Карпати (2) Карпаты (11) Карфаген (2) католичество (1) Кельты (11) Киев (1) Киевская Русь (25) Китай (2) классы (2) книга (3) книги (2) козаки (2) Козацтво (4) Коліївщина (1) коммунизм (2) конспирология (2) конференции (1) Конфуцианство (1) Корея (1) Косово (1) крестоносцы (1) Криптополитика (7) Культура (58) Латинская Америка (1) Левое движение (4) левые (1) Леся Украинка (1) Лингвистика (16) Литература (21) личности (18) манифесты (2) марксизм (1) масоны (1) менталитет (2) ментальность (2) метафизика (2) Мифология (66) Монархизм (8) мораль (1) Мория (1) Москва (1) музыка (5) Налимов (1) наркотики (1) наука (1) Национализм (20) нация (5) неосарматизм (1) Неоязычество (7) Ницше (4) Ницще (1) Новости (6) Новые правые (26) норманны (1) Общество (23) Оккультизм (4) Олег Гуцуляк (8) Орден (3) Ордены (1) осетины (2) Осетыны (2) отзывы (1) патриотизм (1) пикты (1) писанка (1) письмо (2) плейкаст (1) Плейкасты (1) Подолье (1) Поезія (3) Полесье (1) политика (44) Политика (1) постмодернизм (1) потмодернизм (1) поэзия (1) презентации (1) примордиализм (6) Примордиальная Философия (19) прометеизм (1) пророчество (1) психология (1) Революция (20) Религия (13) Республиканство (1) Рецензии (4) рим (4) родовод (1) Росія (2) Россия (24) Русь (7) рыцарств (1) Рыцарство (5) Сарматы (11) сатанизм (2) свобода (1) семантика (2) Сербия (1) символы (2) скифы (8) славяне (45) События (1) социализм (2) социальная философия (1) социология (5) Спарта (1) Средиземноморье (2) СССР (1) Сталин (1) сталинизм (1) статьи (3) стихи (2) Султанов (2) суфизм (1) США (1) Танцы (3) Творчество (6) Тибет (1) Тойнби (1) топонимия (1) традиционализм (7) традиция (6) Триполье (1) Тюрки (6) убийство (1) Угро-финны (4) Угры (1) Укаина (1) Украина (83) Україна (4) утопия (1) фантастика (12) фашизм (1) Филология (11) Философия (46) филосфия (1) ФКК (1) Франция (1) футурология (7) Хайдеггер (2) Христианство (20) царственность (4) царство (1) Цивилизация (58) цитаты (1) человек (5) человечество (2) ченнелинг (1) черкесы (1) Шамбала (1) Шевченко (1) шовинизм (2) Шотландия (1) шумеры (1) эзотерика (8) экономика (1) элита (2) Эпиграфы (1) эпос (4) эстетика (1) этнология (37) этруски (1) язык (1) языки (2) язычество (3) Япония (1)

Гильдии

Гильдия авторов и правообладателей
Официальный сайт и торговая площадка компании ООО НПО "Солярис-Сервис" для реализации и распространения е-товаров.
http://e-galo.ru/